Lidmaatschap

Danckaerts heeft twee soorten lidmaatschappen: het A-, B- of C-lidmaatschap en het coupeuselidmaatschap. Leden met een A-,B- of C-lidmaatschap hebben het Danckaerts totaaldiploma. Coupeuseleden beschikken over ten minste één coupeusediploma en zijn vaak in opleiding om het totaaldiploma te behalen. Costumières kunnen aspirant coupeuselid worden.

Lid worden

A-, B- of C-lidmaatschap

Als u het totaaldiploma heeft behaald, heeft u de volgende keuzes:

 • A-lidmaatschap: u bent lid zonder school en geeft dus geen les.
 • B-lidmaatschap: u geeft les onder de naam Danckaerts.
 • C-lidmaatschap: u heeft tevens het recht om kandidaten op te leiden voor de examens.

Het lidmaatschap biedt u o.a. de volgende voordelen:

 • Het twee maal per jaar met korting deelnemen aan activiteiten die op het gebied van het modevak worden georganiseerd. Dat kan een technische dag, een excursie of een andere activiteit zijn.
 • Het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
 • Het deelnemen aan leraressenbijeenkomsten.
 • U ontvangt 5 maal per jaar het blad Coupe & Mode met uitgewerkte patronen en interessante informatie op gebied van het modevak.
 • U kunt een gratis vermelding krijgen op de website van Danckaerts.
 • U heeft toegang tot het ledengedeelte op de website van Danckaerts.

Coupeuselidmaatschap

Het coupeuselidmaatschap is verdeeld in fases:

 • Aspirant coupeuselid: u bent in bezit van één van de volgende diploma’s: costumière, coupeuse jongens/heren, coupeuse lingerie.
 • Coupeuselid: u bent in bezit van het costumièrediploma en daarnaast één van de volgende diploma’s: coupeuse mantelvak (zowel theorie als praktijk), coupeuse jongens/heren, coupeuse lingerie.
 • Senior coupeuselid: u bent in het bezit van een diploma lerares mantelvak (zoals theorie als praktijk) of lerares lingerie.

Het coupeuselidmaatschap biedt u de volgende voordelen:

 • Het twee maal per jaar met korting deelnemen aan activiteiten die op het gebied van het modevak worden georganiseerd. Dat kan een technische dag, een excursie of een andere activiteit zijn.
 • Het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
 • Het deelnemen aan de coupeusedagen.
 • U ontvangt 5 maal per jaar het blad Coupe & Mode met uitgewerkte patronen en interessante informatie op gebied van het modevak.
 • U heeft toegang tot het coupeuseledengedeelte op de website van Danckaerts met daarop o.a. het digitale archief van alle Coupe & Modes van 1960 tot en met 2019.
 • Vanaf coupeuselid: u kunt een gratis vermelding krijgen op de website van Danckaerts.
 • Vanaf senior coupeuselid: u krijgt op verzoek een mentor toegewezen.

Contributie

A-lidmaatschap: € 70,95
B-lidmaatschap: € 129,95
C-lidmaatschap: € 129,95
Inschrijfgeld: € 51,00 (€ 25,50 indien u reeds coupeuselid bent)

Coupeuselidmaatschap: € 64,95
Inschrijfgeld: € 25,50

Dit zijn de tarieven van 2022. De contributie wordt elk jaar geïndexeerd. Wordt u na 1 juli lid van de vereniging dan betaalt u voor het lopende jaar de helft van de contributie. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd. Opzeggen dient vóór 1 november van het lopende jaar bij het secretariaat te geschieden.

Wilt u lid worden? Dan kunt u zich hieronder digitaal aanmelden:

Liever een papieren inschrijfformulier? Deze is aan te vragen bij het secretariaat: