Lidmaatschap

Danckaerts heeft twee soorten lidmaatschappen: A-, B- of C-lidmaatschap en coupeuse-lidmaatschap. Leden met een A-,B- of C-lidmaatschap hebben het Danckaerts totaaldiploma. Coupeuseleden beschikken over ten minste één coupeusediploma en zijn vaak in opleiding om het totaaldiploma te behalen.

Lid worden

A-, B- of C-lidmaatschap

Als u het totaaldiploma heeft behaald, heeft u de volgende keuzes:

 • A-lidmaatschap: u bent lid zonder school en geeft dus geen les.
 • B-lidmaatschap: u geeft les onder de naam Danckaerts.
 • C-lidmaatschap: u heeft tevens het recht om kandidaten op te leiden voor de examens.

Het lidmaatschap biedt u o.a. de volgende voordelen:

 • Het twee maal per jaar met korting deelnemen aan activiteiten die op het gebied van het modevak worden georganiseerd. Dat kan een technische dag, een excursie of een andere activiteit zijn.
 • Het bijwonen van de jaarvergadering.
 • Het deelnemen aan leraressenbijeenkomsten.
 • U ontvangt 5 maal per jaar het blad Coupe & Mode met uitgewerkte patronen en interessante informatie op gebied van het modevak.
 • U kunt een gratis vermelding krijgen op de website van Danckaerts.
 • U heeft toegang tot het ledengedeelte op de website van Danckaerts.

Coupeuse-lidmaatschap

U heeft ten minste één van de coupeusediploma’s behaald. Het lidmaatschap biedt u de volgende voordelen:

 • Het twee maal per jaar met korting deelnemen aan activiteiten die op het gebied van het modevak worden georganiseerd. Dat kan een technische dag, een excursie of een andere activiteit zijn.
 • U ontvangt 5 maal per jaar het blad Coupe & Mode met uitgewerkte patronen en interessante informatie op gebied van het modevak.
 • U kunt een gratis vermelding krijgen op de website van Danckaerts.
 • U heeft toegang tot het coupeuse-ledengedeelte op de website van Danckaerts.

Contributie

A-lidmaatschap: € 70,95
B-lidmaatschap: € 129,95
C-lidmaatschap: € 129,95
Inschrijfgeld: € 51,00 (€ 25,50 indien u reeds coupeuselid bent)

Coupeuse-lidmaatschap: € 64,95
Inschrijfgeld: € 25,50

Dit zijn de tarieven van 2020. De contributie wordt elk jaar geïndexeerd. Wordt u na 1 juli lid van de vereniging dan betaalt u voor het lopende jaar de helft van de contributie. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd. Opzeggen dient vóór 1 november van het lopende jaar bij het secretariaat te geschieden.

Een aanvraagformulier voor lidmaatschap kunt u verkrijgen via uw lerares of via het secretariaat:

Formulier lidmaatschap aanvragen