Geschiedenis

Danckaerts Modevakschoolvereniging is de oudste nog functionerende modevakschoolvereniging van Nederland. In 1890 is mevrouw Danckaerts met een modevakschool begonnen. Haar man (ingenieur) ontwierp een systeem voor de opzet van patronen. Dit bleek zo goed te zijn, dat er nog steeds mee gewerkt wordt als basis bij het tekenen van patronen voor eigentijdse kleding. Toen er na verloop van tijd steeds meer leraressen bijkwamen, is besloten een vereniging op te richten. Dit gebeurde in 1909.

Ook in Indonesië komt een Danckaerts Modevakschool. De bloeitijd van de modevakschool in de toenmalige Kolonie Nederlands-Indië lag in de periode voor de tweede wereldoorlog. Het aantal leraressen was zelfs groter dan in Nederland. De politieke problemen tussen Indonesië en Nederland zorgde er voor dat de band in 1957 definitief verbroken werd.

Hoe meer we ons er in verdiepen hoe meer bewondering we krijgen voor de mensen die het basisprincipe van het Danckaerts patroontekensysteem al die jaren hebben doorgegeven en steeds hebben aangepast aan de inzichten en het modebeeld op dat moment. En zo gebeurt het tot op de dag van vandaag.

Danckaerts leidt mensen ook nu op door ervaren leraressen op verschillende scholen verspreid over Nederland. Zij weten zich gesteund door enthousiaste mensen die hun tijd en energie geven om de modeontwikkelingen te volgen en te vertalen in het patroontekensysteem. Door de verenigingsvorm kunnen de leden hun krachten bundelen en kennis delen. We willen ons als vereniging blijven ontwikkelen in vakkennis om die te behouden voor de volgende generaties. Danckaerts, dan heb je wat!

Wilt u meer lezen over de geschiedenis van Danckaerts in het bijzonder en het modevakonderwijs in het algemeen? Ter ere van ons honderdjarig bestaan in 2009 is er een jubileumboek verschenen: ‘Modevakschoolvereniging Danckaerts U.A. 100 jaar in de mode’.