Examens

Twee keer per jaar is het mogelijk om examens af te leggen. Tijdens het winterexamen worden alle examens afgenomen met uitzondering van het colbert N.B. Voor Lerares Kostuum- en mantelvak praktisch gedeelte kunnen dan alleen deelexamens gedaan worden. Tijdens het zomerexamen worden alle examens afgenomen behalve Coupeuse en Lerares kostuum- en mantelvak theoretisch gedeelte. De winterexamens vinden plaats eind januari of begin februari, de zomerexamens vinden plaats in de laatste volle week van juni. Per examenperiode kan slechts aan één examen deelgenomen worden. De examens worden gehouden te Utrecht, Nieuwe Gracht 41 (Volksuniversiteit).

Bereikbaarheid

Tijdens de examendagen zijn wij voor noodgevallen te bereiken onder tel. nr. 06-22064741.

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden geschiedt via uw lerares. Voor de aanmelding is een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister nodig. Hierop moet vermeld staan, de naam van de kandidaat, het huidige adres, geboortedatum en geboorteplaats. Voor eventuele vrijstellingen dient een kopie van de cijferlijst toegevoegd te worden. Aanmeldingen moeten vóór de respectievelijke data 1 april/1 november binnen zijn op het examenbureau.

Examendata

Zomerexamen 2021
Donderdag 24 juni, vrijdag 25 juni, maandag 28 juni en evt. dinsdag 29 juni 2021.

Danckaerts volgt de richtlijnen van onze regering en het RIVM. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw lerares.

Kosten examens 2021

Examen Examenkosten per dag Materiaalkosten
Costumière € 94,50 Praktisch werk € 17,-
Coupeuse I
3 dagen
€ 94,50 Colbert € 81,- (gebaseerd op 1,75 m stof)
€ 7,50 meerprijs voor 25 cm extra stof (er wordt in totaal maximaal 2 m stof verstrekt)
Indien er op dag 3 geen examen praktisch werk wordt gedaan, wordt er een dagprijs van € 25,- berekend voor de eindbeoordeling van het colbert.
Praktisch werk € 17,-
Coupeuse II
(winterexamen)
€ 94,50
Coupeuse jongens- en herenkleding € 94,50 Praktisch werk € 33,-
Lingerie certificaat € 94,50 Praktisch werk € 33,-
Coupeuse lingerie € 94,50 Praktisch werk € 33,-
Lerares lingerie
2 dagen
€ 94,50 Een dag praktisch werk € 33,-
Halve dag praktisch werk € 25,50
Lerares I
3 dagen
€ 94,50 Toile € 33,-
Praktisch onderdeel € 17,-
Lerares II
(winterexamen)
€ 94,50

Een deelexamen kost 1 x de examenkosten per dag (€ 94,50) plus eventuele kosten voor materialen. Wanneer alleen een mondeling examen moet worden afgenomen, wordt een bedrag van € 25,- berekend. Zodra een kandidaat is ingeschreven voor het examen vindt geen restitutie van het examengeld plaats. De betaalde materialen kunnen tijdens de examendagen opgehaald worden door de lerares.

Voor de uitslagen van de afgelopen examens verwijzen wij u naar de berichten op ons blog.