Totaaldiploma

Het totaaldiploma Lerares lingerie en Lerares kostuum- en mantelvak wordt pas uitgereikt na het behalen van alle diploma’s van Danckaerts én na het positief afsluiten van een stageperiode.

De kosten voor de stage bedragen € 150,- en worden door de stagiaire voldaan aan de school waar de stage wordt gelopen.

Voorwaarden stage

  • De stage wordt gehouden op een Danckaertsschool, aangewezen door de examencommissie, en bestaat uit minimaal 3 lessen die maximaal 12 uur zullen duren.
  • De inhoud van de lessen kan variëren van opleidingslessen tot hobbynaailessen.
  • De stagiaire maakt een verslag over haar bevindingen tijdens de stageperiode en bespreekt dit verslag met haar stagebegeleider (de directeur van de stageschool).
  • De stagebegeleider beschrijft haar oordeel over het werk van de stagiaire in een eindbeoordeling (verslag).

Na het behalen van het totaaldiploma is het mogelijk om A-, B- of C-lid te worden van Danckaerts.