Laden Evenementen

Examendata

Donderdag 21 juni, vrijdag 22 juni, maandag 25 juni en dinsdag 26 juni 2017

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden geschiedt via uw lerares. Voor de aanmelding is een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister nodig. Hierop moet vermeld staan, de naam van de kandidaat, het huidige adres, geboortedatum en geboorteplaats. Voor eventuele vrijstellingen dient een kopie van de cijferlijst toegevoegd te worden. Aanmeldingen moeten vóór 1 april binnen zijn op het examenbureau.

Meer informatie over examens

Deel dit artikel