Laden Evenementen

Examendata

Donderdag 25 juni, vrijdag 26 juni, maandag 29 juni en dinsdag 30 juni 2020.

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden geschiedt via uw lerares. Voor de aanmelding is een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister nodig. Hierop moet vermeld staan, de naam van de kandidaat, het huidige adres, geboortedatum en geboorteplaats. Voor eventuele vrijstellingen dient een kopie van de cijferlijst toegevoegd te worden. Aanmeldingen moeten vóór 1 april binnen zijn op het examenbureau.

Meer informatie over examens