Laden Evenementen

Examendata

Donderdag 23 juni, vrijdag 24 juni en maandag 27 juni 2022

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden geschiedt via uw lerares. Voor de aanmelding is een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister nodig. Hierop moet vermeld staan, de naam van de kandidaat, het huidige adres, geboortedatum en geboorteplaats. Voor eventuele vrijstellingen dient een kopie van de cijferlijst toegevoegd te worden. Aanmeldingen moeten vóór 1 april binnen zijn op het examenbureau.

Meer informatie over examens

Deel dit artikel