Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

De ledenvergadering zal dit jaar via digitale weg gaan en vindt plaats op 3 oktober aanvang 10.00 uur. De instructies met inloggegevens worden op 1 oktober via e-mail aan alle leden verzonden. De agenda luidt:

  1. Opening ALV
  2. Jaarverslag 2019
  3. Financieel jaarverslag 2019
  4. Benoemen bestuursleden.
  5. Rondvraag
  6. Sluiting ALV

Neem voor vragen contact op met het secretariaat.