Examens

Twee keer per jaar is het mogelijk om examens af te leggen. Tijdens het winterexamen worden alle examens afgenomen met uitzondering van het colbert.
Tijdens het zomerexamen worden alle examens afgenomen behalve Coupeuse en Lerares kostuum- en mantelvak theoretisch gedeelte. De winterexamens vinden plaats eind januari of begin februari, de zomerexamens vinden plaats in de laatste volle week van juni. Per examenperiode kan slechts aan één examen deelgenomen worden. De examens worden gehouden te Utrecht, Nieuwe Gracht 41 (Volksuniversiteit). 

Bereikbaarheid
Tijdens de examendagen zijn wij voor noodgevallen te bereiken onder tel. nr. 06-20838711.

Aanmeldingsprocedure
Aanmelden geschiedt via uw lerares. Voor de aanmelding is een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister nodig. Hierop moet vermeld staan, de naam van de kandidaat, het huidige adres, geboortedatum en geboorteplaats. Voor eventuele vrijstellingen dient een kopie van de cijferlijst toegevoegd te worden. Aanmeldingen moeten vóór de respectievelijke data 1 april /1 november binnen zijn op het examenbureau.


Examendata voor 2018

Winterexamen: vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 2018

Zomerexamen: donderdag 21, vrijdag 22, maandag 25 en event. dinsdag 26 juni 2018

Kosten examens 2018

 Examen

 Examenkosten per dag

 Materiaalkosten
 Costumière  € 89,00  Praktisch werk € 15,00
 Coupeuse I
 3 dagen
 € 89,00   
 Colbert € 75,00 (gebaseerd op 1,75 m stof)
 Er mag maximaal 2 meter stof worden besteld,
 hiervoor wordt € 7,00 meerprijs berekend
 (voor extra grote maten kan in overleg meer stof worden
 besteld)
 
 
Indien er op dag 3 geen examen praktisch
 werk wordt gedaan, wordt er een dagprijs
 van € 25,00 berekend voor de eindbeoordeling
 van het colbert
 Praktisch werk € 15,00
 Coupeuse II
 (winterexamen)
 € 89,00  
 Coupeuse
 jongens- en
 herenkleding
 € 89,00  Praktisch werk € 30,00
 Lingerie
 certificaat
 € 89,00  Praktisch werk € 30,00
 Coupeuse
 lingerie
 € 89,00  Praktisch werk € 30,00
 Lerares lingerie
 2 dagen
 € 89,00
 Een dag praktisch werk € 30,00
 Halve dag praktisch werk € 25,00
 Lerares I
 3 dagen
 € 89,00  Toile € 30,00
 Praktisch onderdeel € 15,00
 Lerares II
 (winterexamen)
 € 89,00  

Een deelexamen kost 1 x de examenkosten per dag (€ 89,00) plus eventuele kosten voor materialen. Wanneer alleen een mondeling examen moet worden afgenomen, wordt een bedrag van € 25,00 berekend.                                    

Zodra een kandidaat is ingeschreven voor het examen vindt geen restitutie van het examengeld plaats. De betaalde materialen kunnen tijdens de examendagen opgehaald worden door de lerares.

Voor de uitslagen van de afgelopen examens verwijzen wij u naar de rubriek Nieuws.

Stage
Het “ totaaldiploma”  Lerares lingerie en Lerares kostuum- en mantelvak wordt pas uitgereikt na het behalen van alle diploma`s  van Danckaerts én na het positief afsluiten van de stageperiode.

De kosten voor de stage bedragen € 100,00 en worden door de stagiaire voldaan aan de school waar de stage wordt gelopen.

De stage wordt gehouden op een Danckaertsschool, aangewezen door de examencommissie, en bestaat uit minimaal 3 lessen die maximaal 12 uur zullen duren.

De inhoud van de lessen kan variëren van opleidingslessen tot hobby naailessen.

De stagiaire maakt een verslag over haar bevindingen tijdens de stageperiode en bespreekt dit verslag met haar stagebegeleider (de directeur van de stageschool).

De stagebegeleider beschrijft haar oordeel over het werk van de stagiaire in een eindbeoordeling (verslag).

   Fotografie: Teun Harteveld