Geacht lid,

Hierbij treft u een handreiking aan die ter beoordeling ligt bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij zullen deze handreiking, die wij voor jullie geschreven hebben in opdracht van de Rijksoverheid, bekijken. Hierop zullen zij aanbevelingen doen. Wij krijgen deze aanbevelingen terug waarna wij, na aanpassing, deze handreiking opnieuw publiceren. Na deze aanpassing mogen wij dit document hanteren als protocol dat u binnen uw bedrijf als zodanig mag gebruiken.

Deze handreiking wordt dus pas een protocol wanneer we de aanbevelingen van EZW hebben ontvangen.

Wanneer dit protocol beschikbaar is zullen wij u dit ook weer doen toekomen.

Deze handreiking gaat vergezeld van een deurposter die u kunt gebruiken om in de entree van uw bedrijfspand neer te hangen zodat uw bezoekers weten dat uw branche organisatie en u hebben nagedacht over: Samen veilig weer aan het werk.

Kleermakers, schoenmakers en hoedenmakers zijn contactberoepen en mochten herstarten op 11 mei. De modevakscholen vallen onder het volwassenonderwijs. Volgens verwachting zullen deze  kunnen herstarten 15 juni  als er groen licht gegeven wordt door de overheid. Er is voor die datum gekozen om de hoeveelheid bewegingen in de openbare ruimte, van huis naar de school, nog zoveel mogelijk te beperken om een nieuwe uitbraak van het corona virus te voorkomen. Wat betreft berichtgeving richten wij als vereniging (in samenwerking met de BMA) ons op de landelijke politiek.

Neem contact op met uw gemeente als u op de hoogte wilt blijven van al dan niet openstellen van uw bedrijf en de handhaving zoals uw gemeente die zal uitvoeren.

Nogmaals willen wij aangeven dat het geheel onder uw eigen verantwoording valt en u geen rechten kan ontlenen aan deze handreiking.

Namens het bestuur

Ingrid Brouwer
Voorzitter

Handreiking-Samen-veilig-aan-het-werk-3.docx

 

BMA-poster-Coronamaatregelen-v06